Exile and Journey in Seventeenth-Century Literature [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Christopher D'Addario

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511284687

ISBN-13: 978-0521870290

Ký hiệu phân loại: 810.9358 American literature in English

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2007.

Mô tả vật lý: 1 online resource (209 p.)

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 70884

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH