A Reference Grammar of Russian [electronic resource].

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan Timberlake

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511164460

ISBN-13: 978-0521772921

Ký hiệu phân loại: 491.782 East Indo-European and Celtic languages

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2004.

Mô tả vật lý: 1 online resource (511 p.)

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70905

A Reference Grammar of Russian describes and systematizes all aspects of the grammar of Russian: the patterns of orthography, sounds, inflection, syntax, tense-aspect-mood, word order, and intonation. It also refers to literature on variation and trends in the development of Russian, and makes use of contemporary data from the internet.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH