A Reference Grammar of Modern Standard Arabic

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Karin C Ryding

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0511114809

ISBN-13: 978-0521771511

Ký hiệu phân loại: 492.75 Afro-Asiatic languages Semitic languages

Thông tin xuất bản: Cambridge : Cambridge University Press, 2005.

Mô tả vật lý: 1 online resource (736 p.)

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 70909

A Reference Grammar of Modern Standard Arabic is a comprehensive handbook on the structure of Arabic. Keeping technical terminology to a minimum, it provides a detailed yet accessible overview of the language in which the essential aspects of its phonology, morphology and syntax can be readily looked up and understood.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH