State and Society : Emergence and Development of Social Hierarchy and Political Centralization. [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: B Bender, J Gledhill, M. T Larsen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203990032

ISBN-13: 978-0415122559

Ký hiệu phân loại: 320.1 The state

Thông tin xuất bản: Hoboken : Routledge, 1998.

Mô tả vật lý: 366 p.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 70918

Bringing archaeological research into contact with the work of ethno-historians and anthropologists, these papers analyze the dynamics of political centralization, and resistance to it, in a wide range of historical and geographical contexts.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH