Supervision of Concrete Construction. [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: J.G Richardson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203210017

ISBN-13: 978-0863100123

Ký hiệu phân loại: 624.1 Structural engineering and underground construction

Thông tin xuất bản: London : Spon Press, 1986.

Mô tả vật lý: 322 p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 70926

These two volumes provide authoritative guidance on all aspects of concrete construction from the point of view of the supervisor responsible for the work on sit
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH