Handbook of plastic surgery [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven E Greer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0203021644

Ký hiệu phân loại: 617.9 Operative surgery and special fields of surgery

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2004

Mô tả vật lý: xii, 771 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 70928

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH