Unholy spirits : occultism and new age humanism

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gary North

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0930462025

ISBN-13: 978-0930462024

Ký hiệu phân loại: 133 Specific topics in parapsychology and occultism

Thông tin xuất bản: Ft. Worth, Tex. : Dominion Press, 1986.

Mô tả vật lý: vii, 426 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 70958

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH