Pửt Tày Bắc Cạn : Song ngữ Việt-Tày

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Hoàng Tuấn Cư, Triệu Sinh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 398.4109597 Paranatural and legendary phenomena as subjects of folklore

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thời đại, 2012

Mô tả vật lý: 421tr. ; , 21cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71029

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15B
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 398.410
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH