Encyclopedia of the Enlightenment

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peter Hanns Reill, Ellen Judy Wilson

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0816053359

Ký hiệu phân loại: 940.25 1648—1789

Thông tin xuất bản: New York : Facts On File, Inc., 2004.

Mô tả vật lý: xvii, 670 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 71065

Includes bibliographical references (p. 643-646) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH