Variational methods in nonconservative phenomena

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S. E Jones, B. D Vujanović

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0127284508

Ký hiệu phân loại: 530.1 Theories and mathematical physics

Thông tin xuất bản: San Diego. CA : ACADEMIC PRESS, 1989

Mô tả vật lý: x, 371 p. : , ill. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71080

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH