Assessing children's well-being : a handbook of measures

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Maureen A Frey, Deborah A King, Sylvie Naar-King

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805831738

Ký hiệu phân loại: 618.92 Pediatrics

Thông tin xuất bản: Mahwah, N.J. ; London : Lawrence Erlbaum, 2004.

Mô tả vật lý: xv, 307 p. : , ill.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 71088

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH