Telecommunications and data communications handbook

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ray Horak

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470041412

ISBN-13: 978-0470041413

ISBN-13: 978-0470396070

Ký hiệu phân loại: 621.382 Communications engineering

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Wiley-Interscience, 2007

Mô tả vật lý: xxxviii, 791 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 71103

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH