International handbook on the economics of energy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Joanne Evans, Lester C Hunt

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1847203523

Ký hiệu phân loại: 333.79 Energy

Thông tin xuất bản: Cheltenham, UK ; Northampton, MA : Edward Elgar, 2009

Mô tả vật lý: xv, 831 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 71112

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH