Handbook of research on wireless multimedia : quality of service and solutions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nicola Cranley, Liam Murphy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1599048205

Ký hiệu phân loại: 621.384 Radio and radar

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference, 2009

Mô tả vật lý: xxiv, 517 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 71123

"This book highlights and discusses the underlying QoS issues that arise in the delivery of real-time multimedia services over wireless networks"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references (p. 465-504) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH