What they didn't teach you at medical school

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Alan V Parbhoo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1846284619

ISBN-13: 978-1846284618

Ký hiệu phân loại: 610.6902341 Organizations, management, professions

Thông tin xuất bản: New York ; London : Springer , 2007

Mô tả vật lý: xi, 107 p. : , ill. ; , 21 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71129

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH