Encyclopedia of gangs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: David Brotherton, Louis Kontos

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0313334023

Ký hiệu phân loại: 364.1 Criminal offenses

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. : Greenwood Press, 2008

Mô tả vật lý: xxii, 289 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71130

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH