The shorter Routledge encyclopedia of philosophy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Edward Craig

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415324955

Ký hiệu phân loại: 103 Dictionaries, encyclopedias, concordances of philosophy

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2005.

Mô tả vật lý: xxvi, 1077 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 71132

Includes bibliographical references.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH