Encyclopedia of dietary supplements

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Paul M Coates

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824747933

Ký hiệu phân loại: 613.2 Dietetics

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2005

Mô tả vật lý: xviii. 819 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71141

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH