Supercharged JavaScript graphics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raffaele Cecco

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1449393632

ISBN-13: 978-1449393632

Ký hiệu phân loại: 006.7 Multimedia systems

Thông tin xuất bản: Sebastopol, CA : O'Reilly Media, Inc. , 2011

Mô tả vật lý: xv, 260 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71158

"This fast-paced book shows you how to use JavaScript, jQuery, DHTML, and HTML5's Canvas element to create rich web applications for desktop and mobile devices. By following real-world examples, experienced web developers learn fun and useful approaches to arcade games, DHTML effects, business dashboards, and other applications"--P. [4] of cover.
Includes index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH