An introduction to black holes, information and the string theory revolution : the holographic universe

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: James Lindesay, Leonard Susskind

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 9812560831

ISBN-10: 9812561315

Ký hiệu phân loại: 523.8875 Stars

Thông tin xuất bản: Hackensack, NJ : World Scientific, 2005

Mô tả vật lý: xv, 183 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71163

Includes bibliographical references (p. 179) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH