Concise encyclopedia of languages of the world

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0080877747

Ký hiệu phân loại: 410 Linguistics

Thông tin xuất bản: Coston, MA : Elsevier., 2009

Mô tả vật lý: 1283p. cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 71177

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH