Encyclopedia of governance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mark Bevir

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1412905796

Ký hiệu phân loại: 351.03 Public administration

Thông tin xuất bản: Thousand Oaks : Sage Publications, 2007

Mô tả vật lý: 2 v. (xxxviii, 1027, I-70 p.) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71180

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH