Book publishing encyclopedia : tips & resources for authors & publishers

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Dan Poynter

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1568601271

Ký hiệu phân loại: 070.5 Publishing

Thông tin xuất bản: Santa Barbara, CA : Para Pub., 2006

Mô tả vật lý: 221 p. : , port. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71182

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH