Handbook of research on information security and assurance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jatinder N. D Gupta, Sushil K Sharma

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1599048558

Ký hiệu phân loại: 005.8 Data security

Thông tin xuất bản: Hershey, PA : Information Science Reference, 2009

Mô tả vật lý: xxvii, 557 p. : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 71211

"This book offers comprehensive explanations of topics in computer system security in order to combat the growing risk associated with technology"--Provided by publisher.
Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH