Handbook of dietary fiber

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sungsoo Cho, Mark L Dreher

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824789601

Ký hiệu phân loại: 612.3 Digestion

Thông tin xuất bản: New York : M. Dekker, 2001

Mô tả vật lý: xiii, 868 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 71219

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH