NMR--from spectra to structures : an experimental approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Burkha Costisella, Terence N Mitchell

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540721959

ISBN-13: 978-3540721956

Ký hiệu phân loại: 543 Analytical chemistry

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer, 2007

Mô tả vật lý: xiii, 207 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71222

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH