Encyclopedia of the age of imperialism, 1800-1914

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Carl Cavanagh Hodge

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0313334048

Ký hiệu phân loại: 909.8103 1800-

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. : Greenwood Press, 2008.

Mô tả vật lý: 2 v. (xci, 874 p.) : , maps ; , 27 cm.

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ID: 71224

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH