Vitamin E : food chemistry, composition, and analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Ronald R Eitenmiller, Junsoo Lee

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824706889

Ký hiệu phân loại: 664.07 Tests, analyses, quality controls

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2004

Mô tả vật lý: xiv, 530 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71238

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH