Encyclopedia of materials, parts, and finishes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mel M Schwartz

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1566766613

Ký hiệu phân loại: 620.1 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Boca Raton : CRC Press, 2002

Mô tả vật lý: 925 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71250

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH