Transporters as targets for drugs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Matilda Bingham, Susan Napier

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540879110

ISBN-10: 3540879129

ISBN-13: 978-3540879114

ISBN-13: 978-3540879121

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: Berlin ; New York : Springer , 2009

Mô tả vật lý: 253 p. : , ill. (some col.) ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71303

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH