Dekker agropedia index.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824721942

Ký hiệu phân loại: 016.630 Bibliographies and catalogs of works on specific subjects or in specific disciplines

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2005

Mô tả vật lý: 493 p. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 71306

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH