Phosphorous heterocycles. I

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Raj K Bansal

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-3642003370

Ký hiệu phân loại: 547 Organic chemistry

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer, 2009

Mô tả vật lý: ix, 314 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71308

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH