Handbook of Parkinson's disease

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William C Koller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824742427

Ký hiệu phân loại: 616.8 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2003

Mô tả vật lý: 597 p. : , ill. (some col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 71317

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH