The Aral Sea encyclopedia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: I. S Zonn

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3540850864

ISBN-13: 978-3540850861

Ký hiệu phân loại: 333.91641609587 Other natural resources

Thông tin xuất bản: Berlin : Springer, 2009

Mô tả vật lý: viii, 290 p. : , ill., maps ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71378

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH