Water activity in foods : fundamentals and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Gustavo Barbosa-Cánovas

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0813824087

ISBN-13: 978-0813824086

Ký hiệu phân loại: 664 Food technology

Thông tin xuất bản: Ames, Iowa : Blackwell Pub., 2007

Mô tả vật lý: xviii, 435 p. : , ill. ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71395

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH