YouTube for business : online video marketing for any business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Miller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 078974726X

ISBN-13: 978-0789747266

Ký hiệu phân loại: 658.872 Telemarketing and direct marketing both formerly 658.84

Thông tin xuất bản: Indianapolis, Ind. : Que , 2011

Mô tả vật lý: xvii, 289 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71406

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH