Wetlands ecosystems in Asia : function and management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: M. H Wong

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0444516913

Ký hiệu phân loại: 577.68095 +Aquatic ecology Freshwater ecology

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2004.

Mô tả vật lý: xxiv, 451 p. : , ill., maps ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71407

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH