Physical chemistry of polyelectrolytes

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Tsetska Radeva

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824704630

Ký hiệu phân loại: 547 Organic chemistry

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker, 2001

Mô tả vật lý: xiii, 882 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71422

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH