Encyclopedia of business ethics and society

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Robert W Kolb

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1412916523

Ký hiệu phân loại: 174 Occupational ethics

Thông tin xuất bản: Thousand Oaks : Sage Publications, 2008

Mô tả vật lý: 5 (lxix, 2437 p.) ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 71433

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH