Thermal behavior of dispersed systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nissim Garti

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824704320

Ký hiệu phân loại: 541.3 Miscellaneous topics in physical chemistry

Thông tin xuất bản: New York : Marcel Dekker , 2001

Mô tả vật lý: xiii, 520 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71468

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH