Encyclopedia of communication and information

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jorge Reina Schement

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0028653831

Ký hiệu phân loại: 302.2 Communication

Thông tin xuất bản: New York : Macmillan Reference USA, 2002.

Mô tả vật lý: 3 v. (xxvii, 1161 p.) : , ill. ; , 29 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 71470

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH