Theoretical and computational acoustics 2005 : Hangzhou, China, 19-22 September 2005

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Erchang Shang, Yu-Chiung Teng, Alexandra Tolstoy

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9812700841

ISBN-10: 9812700846

Ký hiệu phân loại: 534 Sound and related vibrations

Thông tin xuất bản: Hackensack, NJ : World Scientific , 2006

Mô tả vật lý: x, 218 p. : , ill. ; , 26 cm. + , 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71484

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH