The linguistics encyclopedia

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kirste Malmkjær

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0415222095

ISBN-10: 0415222109

Ký hiệu phân loại: 410 Linguistics

Thông tin xuất bản: London ; New York : Routledge, 2002

Mô tả vật lý: xli, 643 p. : , ill. ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 71495

Includes bibliographical references (p. [567]-619) and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH