Combustion theory : the fundamental theory of chemically reacting flow systems

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: F. A Williams

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0805398015

Ký hiệu phân loại: 541.3 Miscellaneous topics in physical chemistry

Thông tin xuất bản: Menlo Park, Calif. : Benjamin/Cummings Pub. Co., 1985

Mô tả vật lý: xxiii, 680 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71540

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH