The God beyond belief : in defence of William Rowe's evidential argument from evil

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nick Trakakis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402051441

ISBN-13: 978-1402051449

Ký hiệu phân loại: 214 Theodicy

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer , 2007

Mô tả vật lý: xvii, 373 p. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 71553

Includes bibliographical references (p. 347-367) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH