Automorphic forms and Lie superalgebras

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Urmie Ray

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1402050097

Ký hiệu phân loại: 512 Algebra

Thông tin xuất bản: Dordrecht : Springer, 2006.

Mô tả vật lý: ix, 285 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71562

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH