The encyclopedia of addictive drugs

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Lawrence Miller

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0313318077

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: Westport, Conn. : Greenwood Press , 2002

Mô tả vật lý: 491 p. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71576

Includes bibliographical references and indexes.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH