Using the pharmaceutical literature

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sharon Srodin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0824729668

ISBN-13: 978-0824729660

Ký hiệu phân loại: 615 Pharmacology and therapeutics

Thông tin xuất bản: New York : Taylor & Francis, 2006.

Mô tả vật lý: xiv, 323 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 71597

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH