Hyperspace : a scientific odyssey through parallel universes, time warps, and the tenth dimension

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michio Kaku

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0195085140

Ký hiệu phân loại: 530.1 Theories and mathematical physics

Thông tin xuất bản: New York : Oxford University Press, 1994

Mô tả vật lý: xvi, 359 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 71626

Includes bibliographical references (p. 353-354) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH