Science, religion, and society : an encyclopedia of history, culture, and controversy

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Arri Eisen, Gary Laderman

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0765680645

ISBN-13: 978-0765680648

Ký hiệu phân loại: 201 Religious mythology, general classes of religion, interreligious relations and attitudes, social theology [all formerly 291.1]

Thông tin xuất bản: Armonk, N.Y. : M.E. Sharpe, 2007

Mô tả vật lý: 2 v. (xix, 888 p.) : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic

ID: 71630

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH